Hemsidor och digital innovation

Delar inom webbutveckling

Webbutveckling är ett brett område som innefattar de olika arbetsmoment för att bygga upp en komplett webbplats. Beroende på webbplatsens struktur och funktion kan olika stor tid behöva läggas på de olika delarna. Samtidigt är det viktigt att alla olika arbetsmoment synkroniserar för att webbplatsens syfte ska uppnås.

 • Programmering
  Programmering sker för att skapa det underliggande system som webbplatsen vilar på. Även om det finns mängder av mallar och CSS-system så behövs det generellt kodning (programmering) för att anpassa sidan helt efter vilka funktioner som ska användas. Detta är den del av webbutveckling som besökarna på webbplatsen inte ser och i vissa fall inte ens tänker på att finns i bakgrunden. Men det är ”hjärnan” som styr allt på webbplatsen och skapar de funktioner och tjänster som kan användas.
 • Webbdesign
  Webbdesign är ”skalet” dvs. det som besökarna ser på webbplatsen. Med rätt webbdesign förmedlas budskapet på rätt sätt. Det kan handla både om rätt färger och former likväl som att placera funktioner och knappar användarvänligt.
 • Datasäkerhet
  Samtliga webbplatser utsätts för dataintrång – i mer eller mindre skala. Det är därmed viktigt att ha ett fungerade säkerhetssystem. Företag som är aktiva inom webbutveckling måste därmed följa med i utvecklingen och även uppdatera de webbplatser de arbetat med för att bibehålla hög säkerhet.
 • Webbapplikationer
  En bokningssida för frisören eller chatfunktion för bostadsrättsföreningen? Det mesta går att lösa med rätt webbapplikation.

Webbutveckling – Från start till mål

Alla webbyråer har sin egen arbetsprocess inom webbutveckling men förenklat tas följande steg.

Webbutveckling02

 • Behovsanalys
  När en kund önskar beställa en hemsida, bokningsfunktion eller applikation sker alltid en diskussion med webbutvecklaren vad målet är med lösningen. Därmed kan det tydligare göra sig en bild av vilka tekniska funktioner som ska användas. Det är inte sällan som webbutvecklaren kan komma med förslag som förändrar kundens grundidé.
 • Planering och programmering
  Nästa steg är planering av projektet och programmering av webbplatsen. Till viss del kan arbetet påbörjas med webbdesign men programmering är ofta första steget framåt. När även webbdesign är klar kan webbplatsen lanseras eller applikationen integreras med övriga webbsystem.
 • Implementering och utvärdering
  Sista steget är att den tekniska lösningen lanseras/integreras och därefter testas i dess rätta miljö. Under en period sker utvärdering innan arbetet med webbutveckling kan ses avslutad. Däremot finns alltid förbättringar som kan ske, både gällande funktion, säkerhet och användarvänlighet.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Hemsidor och digital innovation

Tema av Anders Norén