Hemsidor och digital innovation

Jobbmöjligheter för läkare i Jönköping

Jönköping är en växande stad som erbjuder många spännande jobbmöjligheter för läkare. Med två sjukhus, Höglandssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov, finns det gott om tjänster inom både primärvård och specialistsjukvård. Det finns även möjligheter för läkare att starta egen verksamhet eller arbeta på någon av stadens många vårdcentraler. Efterfrågan på läkare med olika specialiteter är generellt sett hög i Jönköping.

Specialistsjukvård

Höglandssjukhuset i Jönköping är regionens största sjukhus. Här finns specialistsjukvård inom de flesta medicinska områden. Som läkare på Höglandssjukhuset får man möjlighet att arbeta med avancerad sjukvård och behandla patienter från hela Jönköpings län. På Höglandssjukhuset ryms bland annat regionsjukvård inom onkologi, njurmedicin, neurologi och barnmedicin. Som läkare här får man därför möjlighet att arbeta med många olika patientgrupper och sjukdomstillstånd. Det finns även goda möjligheter till vidareutbildning och karriärmöjligheter inom specialistsjukvården.

Primärvård på vårdcentralerna

I Jönköping finns ett tjugotal vårdcentraler som erbjuder primärvård. Som distriktsläkare eller allmänläkare på någon av vårdcentralerna får man breda medicinska kunskaper och möter patienter med många olika symtom och sjukdomar. Arbetet på en vårdcentral passar läkare som vill ha en varierad vardag med patientnära arbete. Det finns också möjligheter att specialisera sig inom exempelvis äldrevård eller barnhälsovård. Vårdcentralerna i Jönköping har ofta nära samarbete med specialistsjukvården vilket ger goda möjligheter till kollegialt utbyte.

Anställning eller egen verksamhet

Som läkare i Jönköping kan man välja att arbeta som anställd på något av sjukhusen eller vårdcentralerna. Det finns också möjlighet att starta egen privat verksamhet, exempelvis i form av en privat specialistmottagning eller vårdcentral. Flera av de befintliga vårdcentralerna i Jönköping drivs idag av privata vårdgivare, så konkurrensen är relativt hög. Samtidigt växer befolkningen i regionen vilket gör att efterfrågan på vård ökar. För läkare som funderar på att starta eget finns det därför goda möjligheter att etablera sig, inte minst i nybyggda områden.

ST-tjänster för blivande specialister

För nyexaminerade läkare som vill specialisera sig finns det gott om ST-tjänster (specialiseringstjänster) vid sjukhusen i Jönköping. Både Höglandssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov tar emot ST-läkare inom de flesta specialiteter. ST-utbildningen varvar teoretiska studier med klinisk tjänstgöring under handledning av erfarna specialister. Som ST-läkare får man en gedigen specialisering samtidigt som man bidrar till sjukvården genom sitt kliniska arbete. ST-tjänsterna annonseras vanligtvis ut nationellt en gång per år.

Fortbildning och kompetensutveckling

Jönköping erbjuder goda möjligheter till fortbildning och vidareutveckling för läkare. Det finns ett brett utbud av kurser, seminarier och konferenser – både på sjukhusen och via externa utbildningsföretag. Som anställd läkare omfattas man också av regionens kompetensutvecklingsprogram. Detta ger möjlighet till extern utbildning några dagar per år för att lära sig nya behandlingsmetoder eller fördjupa sig inom sitt specialistområde. Det finns med andra ord goda förutsättningar för läkare i Jönköping att kontinuerligt vidareutbilda sig och upprätthålla en hög kompetensnivå.

Löner och anställningsvillkor

Lönerna för läkare i Jönköping följer de nationella avtalen och ligger generellt på en konkurrenskraftig nivå. Som ST-läkare ligger ingångslönen på omkring 42 000 kr/månad och ökar sedan med specialistkompetens och anställningstid. Utöver lön erbjuds anställda läkare i regionen tjänstepension, friskvårdsbidrag samt möjligheter till flexibel arbetstid på flera enheter. För läkare som pendlar till Jönköping finns även förmånlig personalbostad att hyra under en begränsad tid. Sammantaget har Jönköping mycket att erbjuda för läkare som söker ett varierande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Stadens två sjukhus, ett tjugotal vårdcentraler och en växande befolkning skapar ett stort behov av duktiga läkare inom alla medicinska specialiteter och verksamhetsområden.

Denna sida visar uppdrag i Jönköping och jobb för läkare.

Nästa Inlägg

© 2024 Hemsidor och digital innovation

Tema av Anders Norén