Hemsidor och digital innovation

Vad erbjuder en Google Ads byrå?

Att en Google Ads byrå som webstr.se hjälper sina kunder med Google Ads är inte svårt att lista ut. Men hur fungerar denna annonsering och varför behöver ett löpande arbete ske för att nå gott resultat?

Vad är Google Ads?

Google Ads är den reklam som syns i Googles sökresultat vid sökningar på relevanta ord. Exempelvis kan en resebyrå välja att deras annonser ska synas i sökresultatet (uppmarkerat med ”Annons”) om någon gör en sökning på ”Spanien”. Det är relevant till deras resor mot Spanien varpå deras annons aktiveras.
Företag kan ha ett flertal olika annonser som gör reklam för olika produkter/tjänster och därmed även länkar till olika sidor på webbplatsen. Samma resebyrå skulle exempelvis även kunna ha annonser som syns vid sökningar på ”Frankrike” eller ”Bilsemester”. De som klickar på dessa annonser kommer till relevant sida på resebyråns hemsida.

Vad gör en Google Ads byrå?

Kortfattat så hjälper en Google Ads byrå kunderna att skapa annonser, välja ut passande ord som aktivera dessa annonser samt spåra dess resultat. Tack vare att allt är digitalt går det att se exakt antal gånger som en specifik annons har aktiverats, hur många som klickat på den samt hur många köp som genomförts via dessa. På detta sätt kan byrån även mycket enkelt avgöra om annonseringen är lönsam eller inte. Detta utifrån totala kostnaden i förhållande till de intäkter som kan kopplas till annonseringen.

Tjänster inom annonshantering

Utöver att enbart skapa annonser och aktivera dessa kan en Google Ads byrå jobba med att öka konverteringen och maximera effekten av marknadsföringen. Att enbart köra samma kampanj löpande kan långsiktigt innebära att man ”kastar bort” pengarna. Att följa upp statistik, förbättra, se över budget osv. är nyckeln för en effektiv annonsering. En Google Ads byrå kan därmed jobba med:

  • A/B-tester
    A/B-test kan exempelvis innebära att två olika annonser skapas med exakt samma förutsättningar, dvs. de ska aktiveras med samma sökord, ha samma budget osv. På detta sätt kan de två annonserna ställas mot varandra och des effekt mätas.
  • Följa besökarens beteende
    Annonserna gör att besökarna kommer in på hemsidan. Men vad händer sedan? Även om många köper produkten och därmed konverteringsgraden är hög så finns alltid saker att förbättra. En sak är att analysera hur besökarna agerar när de kommit in på webbplatsen. Var klickar de? Vilka sidor besöker de?

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Hemsidor och digital innovation

Tema av Anders Norén