Hemsidor och digital innovation

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering är ett sätt att förbättra sin placering i träfflistan på olika sökmotorer, till exempel Google. När man använder en sökmotor för att få fram information utgår den från en rad komplexa algoritmer och hundratals faktorer för att rangordna alla de hemsidor som de får träffar på. För att komma högt upp i listan och synas på Googles förstasida är det viktigt att använda relevanta sökord och kvalitativa länkar från andra hemsidor. Att sökmotoroptimera sin webbplats ger ett stort övertag gentemot webbplatser som inte är optimerade i och med att chansen att hamna högt upp i träfflistan ökar markant.

Hur får man en topplacering på en sökmotor?

Sökmotoroptimering förkortas ofta SEO: https://belinger.se/vad-ar-sokmotoroptimering-seo/ vilket kommer från engelskans ”search engine optimization”. Den här typen av arbete utvecklas och förändras ständigt och det är därför väldigt viktigt att man håller sig uppdaterad med de senaste strategierna. Idag ses internt och externt länkbyggande samt korrekta sökord som några av de viktigaste delarna. Det finns två grundprinciper man använder sig av och dessa är On page SEO och Off page SEO.

Med On page SEO menar man den information som syns på en hemsida och som besökarna kan läsa. Arbetet inom det här området innebär att man utifrån de sökord som ofta används ser till att samma ord och relaterade sökord förekommer på hemsidan ifråga. Använder man inte de sökord som används i sökmotorerna kommer inte besökarna att hitta till din webbplats. On page SEO innebär också att hemsidan ska ha en bra struktur och korrekta interna länkar. Det hjälper nämligen de olika sökmotorerna att hitta och navigera på din hemsida och på så sätt kan de plocka fram de mest relevanta resultaten för en sökning.

Off page SEO är ett ständigt pågående arbete. Här handlar det till största delen om att skapa ett nät av länkar som är kopplade till en specifik hemsida. De här länkarna analyseras av Google och ju fler kvalitativa länkar en webbplats har desto större chans är det att Google uppfattar sidan som värdefull och att webbplatsen hamnar högt upp i träfflistan. De algoritmer och faktorer som sökmotorerna utgår från när de tar fram träfflistorna utvecklas och förbättras hela tiden. Därför måste också Off page arbetet utvecklas och fortgå. Avslutas det här arbetet dröjer det antagligen inte länge förrän andra hemsidor inom samma område går om din sida i Googles rankningssystem. För att ge bäst effekt behöver den här typen av optimering utföras kontinuerligt och det gör att arbetet kan bli väldigt tidskrävande. Det kan därför vara bra att köpa in den här typen av tjänst. Ett företag som jobbar med detta är Belinger. De har olika typer av abonnemang och månadspaket man kan använda sig av för att vara säker på att ens hemsida alltid syns så mycket som möjligt hos olika sökmotorer.

För att lyckas med sökmotoroptimeringen av sin webbplats krävs både On page SEO och Off page SEO. ƒr det arbetet utfört korrekt ökar garanterat chansen att din hemsida syns högt upp på Googles träfflista.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Hemsidor och digital innovation

Tema av Anders Norén