Hemsidor och digital innovation

Kamerabevakning kan minska företagets kostnader

Kamerabevakning kan minska företagets kostnader

Med kamerabevakning kan företag minska kostnader för stölder, svinn och skadegörelse. Men det gäller att se över vilken säkerhet som utrustningen ger samt vilka tjänster som ingår.

Kamerabevakning kan minska antalet inbrott…

Med olika larmlösningar minskar risken för att inbrott ska ske. Kamerorna aktiveras direkt vid rörelse eller ljud och fångar sedan allt som sker på film. Eftersom det ökar chansen att ställa rätt personer till svars för inbrottet kan även benägenheten att utföra det minska.

…och begränsar dess omfattning

Företag som använder kamerabevakning har ofta dessa kopplade till resterande larmsystem. När larmet går kommer därmed larmoperatörerna att se vad som händer. Därmed kan de dirigera dit väktare, polis och brandkår helt beroende på vilken åtgärd som krävs. På detta sätt kan kamerabevakning även begränsa omfattningen av inbrottet.

Minska antalet stölder

På samma sätt som kameror kan minska antalet inbrott kan det minska antalet stölder i butiker. Detta genom att de som går in i butiken inser att de är iakttagna. Det är däremot svårt att avgöra exakt hur många stölder som en butik kan undvika genom denna bevakning. Men att ha kamerabevakning i en butik innebär även andra säkerhetsaspekter.

  • Minska svinnet

Med kameror kan svinnet minska. Enligt Svensk Handel handlar det om över 10 miljarder i svinn per år för butiker inom dess organisation. Att känna sig övervakad innebär att skapa trygghet – men även att minska risken för stort svinn.

  • Ge snabb hjälp vid rån/överfall

Kamerabevakning installeras ofta vid kassor i butiker. Skulle ett rån eller överfall ske aktiverar den anställde larmet varpå kameran direkt skickar högupplöst video till larmbolaget. Därmed ser de vad som händer och kan skicka väktare eller polis till platsen. De kan löpande rapportera till polisen vad som händer samtidigt som den anställde vet att det finns människor som ser och kan agera utifrån detta.

Kan sänka försäkringspremien

Många försäkringsbolag premierar de kunder som ökar säkerheten för sitt företag. Det kan exempelvis ges rabatt om det finns larm, kamerabevakning eller andra säkerhetsåtgärder. Det är knappast den primära orsaken till att börja med bevakning men när helhetskostnaden beräknas bör även detta tas med i beräkningen.

Vad kostar det att installera kamerabevakning? Fråga dig även vad det kostar att inte ha denna säkerhet.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Hemsidor och digital innovation

Tema av Anders Norén