Hemsidor och digital innovation

Fondsparande eller aktier – vilket är bäst?

Om du är i valet och kvalet mellan att spara i fonder eller aktier har du kommit rätt. Bägge dessa placeringar har sina för- och nackdelar och vår förhoppnings är att vi ska kunna hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut i frågan. Det första du bör göra för att avgöra vilken placeringsform som är den rätta för just dig är att ta reda på vilken risk du är beredd att ta med ditt sparande. Fonder innebär generellt sett en lägre risk tack vare deras inbyggda riskspridning. Denna riskspridning innebär att du inte är lika exponerad för den risk som ett underpresterande företag innebär.

Då bör du välja fonder istället för aktier

Om du inte känner dig bekväm med tanken på att potentiellt sett förlora större summor pengar bör du sannolikt välja fonder framför aktier. Du kan förvisso förlora pengar även vid ett fondsparande, till följd av marknader eller hela branscher som går dåligt, men denna risk är oftast lägre vid fondsparande än vid sparande i aktier.

Aktiefonder ger dig dessutom större möjligheter att justera risknivån genom att spara i olika slags fonder eller fonder med en lägre risk. Aktiefonder är ofta väldigt diversifierade och sparar i flera olika aktier och värdepapper. Genom att spara i fler än en fond kan du ytterligare sprida risken och minska risken mer än vad som vanligtvis är möjligt för småsparare som sparar i aktier. Genom att spara i en inhemsk indexfond och en utländsk fond är du inte lika beroende av en enskild marknad.

Ett annat bra sätt att åstadkomma en större riskspridning är att utöka fondportföljen med en globalfond. Advisor Världen är ett exempel på en global aktiefond som förvaltas av ett svenskt fondbolag (Advisor) med stort kunnande och lång erfarenhet. Advisor har verkat i finansbranschen under de senaste 20 åren (sedan 1997) och har under denna tid ägnat sig åt såväl fondförvaltning som kapitalförvaltning och försäkringsförmedling. Utöver sin globalfond förvaltar Advisor ytterligare två fonder: Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2. Den sistnämnda har liksom Advisor Världen en hävstång med vilken förvaltaren kan öka exponeringen mot marknaden och åstadkomma en högre avkastning.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Hemsidor och digital innovation

Tema av Anders Norén