Webbtips

Allt från skrivare till datorer

Kategori: IT-Tjänster

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering är ett sätt att förbättra sin placering i träfflistan på olika sökmotorer, till exempel Google. När man använder en sökmotor för att få fram information utgår den från en rad komplexa algoritmer och hundratals faktorer för att rangordna alla de hemsidor som de får träffar på. För att komma högt upp i listan och synas på Googles förstasida är det viktigt att använda relevanta sökord och kvalitativa länkar från andra hemsidor. Att sökmotoroptimera sin webbplats ger ett stort övertag gentemot webbplatser som inte är optimerade i och med att chansen att hamna högt upp i träfflistan ökar markant.

Hur får man en topplacering på en sökmotor?

Sökmotoroptimering förkortas ofta SEO: https://belinger.se/vad-ar-sokmotoroptimering-seo/ vilket kommer från engelskans ”search engine optimization”. Den här typen av arbete utvecklas och förändras ständigt och det är därför väldigt viktigt att man håller sig uppdaterad med de senaste strategierna. Idag ses internt och externt länkbyggande samt korrekta sökord som några av de viktigaste delarna. Det finns två grundprinciper man använder sig av och dessa är On page SEO och Off page SEO.

Med On page SEO menar man den information som syns på en hemsida och som besökarna kan läsa. Arbetet inom det här området innebär att man utifrån de sökord som ofta används ser till att samma ord och relaterade sökord förekommer på hemsidan ifråga. Använder man inte de sökord som används i sökmotorerna kommer inte besökarna att hitta till din webbplats. On page SEO innebär också att hemsidan ska ha en bra struktur och korrekta interna länkar. Det hjälper nämligen de olika sökmotorerna att hitta och navigera på din hemsida och på så sätt kan de plocka fram de mest relevanta resultaten för en sökning.

Off page SEO är ett ständigt pågående arbete. Här handlar det till största delen om att skapa ett nät av länkar som är kopplade till en specifik hemsida. De här länkarna analyseras av Google och ju fler kvalitativa länkar en webbplats har desto större chans är det att Google uppfattar sidan som värdefull och att webbplatsen hamnar högt upp i träfflistan. De algoritmer och faktorer som sökmotorerna utgår från när de tar fram träfflistorna utvecklas och förbättras hela tiden. Därför måste också Off page arbetet utvecklas och fortgå. Avslutas det här arbetet dröjer det antagligen inte länge förrän andra hemsidor inom samma område går om din sida i Googles rankningssystem. För att ge bäst effekt behöver den här typen av optimering utföras kontinuerligt och det gör att arbetet kan bli väldigt tidskrävande. Det kan därför vara bra att köpa in den här typen av tjänst. Ett företag som jobbar med detta är Belinger. De har olika typer av abonnemang och månadspaket man kan använda sig av för att vara säker på att ens hemsida alltid syns så mycket som möjligt hos olika sökmotorer.

För att lyckas med sökmotoroptimeringen av sin webbplats krävs både On page SEO och Off page SEO. ƒr det arbetet utfört korrekt ökar garanterat chansen att din hemsida syns högt upp på Googles träfflista.

Öka ditt trådlösa nätverks styrka

Om hastigheten i ditt wi-fi känns långsamt kan du behöva förstärka den trådlösa signalen. Det kan vara så att din router inte fungerar optimalt utan behöver uppdateras. Tillverkarna släpper ofta uppdateringar som gör att mjukvaran fungerar bättre och ger en bättre hastighet. Hur pass lätt eller svårt det är att uppgradera just din router beror helt och hållet på tillverkare och modell. De flesta moderna enheterna kan enkelt uppdateras via administrationspanelen, vilket gör att du bara behöver trycka på en knapp för att uppdatera routern, medan andra har en betydligt krångligare uppdateringsprocess.

Du bör också fundera över routerns placering. Alla rum har sina speciella egenskaper, vilket gör att signalstyrkan kan påverkas av vilket rum du placerar routern i. Det kanske verkar logiskt att ha den undanskuffad i till exempel ett skåp eller eller precis där fiberlinan kommer in i bostaden. Så är dock inte alltid fallet utan den trådlösa routern behöver ha en öppen yta, där signalen inte måste penetrera väggar och andra hinder för att nå fram. Det är inte heller bara fysiska hinder som kan påverka signalstyrkan, utan även mikrovågsugnen och elektronik som befinner sig i närheten kan ha en inverkan på det trådlösa nätverkets hastighet.

Ytterligare sätt att förstärka signalstyrkan

Ibland kan det göra susen att byta kanal. Om du bor i ett radhusområde eller ett annat bostadsområde där du har grannarna tätt inpå knuten, kan det vara så att era routrar sänder på samma kanal och stör varandras signaler. Många routrar kan ställas in att automatiskt välja en kanal, vilket inte alltid är det bästa alternativet. Ibland kan du själv behöva göra en sökning bland kanalerna och välja en ledig kanal.

Du kan också använda dig av antenner, accesspunkter och annan kringutrustning för att förstärka signalen eller för att utöka ditt trådlösa nätverks täckning. En router kan nämligen bara nå en viss distans med den trådlösa signalen. Därför kan det krävas att du förstärker och förlänger signalen för att få den täckning och signalstyrka som önskas. Detta gäller i synnerhet om tjocka väggar eller andra fysiska hinder blockerar signalen från ditt wi-fi.

Om du fortfarande upplever problem och inte vet hur du ska få ordning på ditt nätverk kan det vara en idé att ta hjälp av ett företag med utmärkt support och med glädje hjälper dig med wifi hemma, en av tjänster inom datorhjälp som Servitant erbjuder.

© 2018 Webbtips

Tema av Anders NorenUpp ↑